با سلام..میخواستم ببینم حداکثر سن خانم برای IVF در مرکز شما چه سنیه؟

در فرایند باروری سن خاصی به عنوان حداکثر عنوان نشده، اما شرایط بدنی شما، آزمایشات هورمونی و معاینات بالینی هستند که مشخص می کنند شما امکان باروری به روش های کمکی را دارا هستید یا خیر

در چهارشنبه اسفند 01
آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟