جناب دکتر من دوقلو باردارم و در هفته 18 آنومالی انجام دادم و همه چی نرمال بود جز اینکه گفتن در پوستریا فوسا یه کیست هست در هر دو جنین درصورتیکه جنینها ناهمسانن قرار شد چند هفته بعد دوباره سونو تکرار بشه که با وجود تکرار گفتن همه.چی نرماله و اون قسمت پوستریا فوسا نه کیسته نه آب بلکه blake poush cyst هستش اندازه های قطر ap در سمت راست یک جنین 6.5 میلی و سمت چپ 7 میلی و جنین دیگه سمت راست 5.1 میلی و سمت چپ 6.8 میلی هستش. بطن سوم و چهارم هر دو جنین نرمال و در هر دو جنین csp مشاهده شده و complex . po

این مورد خارج از محدوده کاری کلینیک است. لطفا به صورت حضوری به پزشک زنان مراجعه کنید.

در چهارشنبه اسفند 01
آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟