یک محقق ایرانی توانسته است روش جدیدی را برای تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی مشتق از بیوپسی های کوچک بیضه ای ارائه کند که به موجب آن می توان تعداد سلول کافی برای پیوند موفقیت آمیز در شرایط آزمایشگاهی در اختیار داشت. این سلول ها می توانند به حفظ باروری پسران نابالغی که از سرطان رنج می برند کمک کنند.

به گزارش بنیان به نقل ازstem-cell-news، این مطالعه که با همکاری دانشگاه آمستردام هلند انجام شده است، برای اولین بار در جهان ارائه شده است. دکتر هومن صدری اردکانی در گفت و گو با ایسنا گفته است که پسران جوانی که با شیمی درمانی دوز بالا تیمار می شوند، اغلب زمانی که به سن بلوغ می رسند به ناباروری مواجه می شوند، حفاظت انجمادی بافت بیضه ای قبل از شیمی درمانی و پیوند اتولوگ سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی در مراحل بعدی تر، از لحاظ تئوری می تواند اجازه احیا باروری را بدهد. در این مطالعه، آن ها سلول های بیضه ای را جداسازی کرده و در محیط کشت کامل شده با StemPro کشت داده شدند. کلاستر سلول های بنیادی خط زایایی که از این سلول ها بوجود آمد روی ظروف پوشیده شده با لامینین جفتی و در همان محیط کشت، کشت داده شدند. حضور اسپرماتوگونی ها از طریق تعیین مارکرها بوسیله RT-PCR و ایمونوفلورسنس به اثبات رسید. برای تست سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی دارای عملکرد در کشت، زنو پیوند این سلول ها به موش هایی که سیستم ایمنی شان سرکوب شده بود صورت گرفت و مشاهده شد که این سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی مهاجرت کردند. تعداد سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی ظرف مدت 19 روز، به میزان 53 برابر در کشت سلول بیضه ای افزایش یافت،  این میزان در کشت سلول های بنیادی خط زایا در 64 روز، 18450  برابر بود.