محققین در انستیتو فرانسیس کریک با همکاری محققین دانشگاه کیوتو، تکنیکی را در موش تست کرده اند که می تواند منجر به درمان نوعی ناباروری ژنتیکی در انسان شود. در این مطالعه آن

ها توانسته اند با استفاده از سلول های بنیادی مشتق از فیبروبلاستی که به سلول های اسپرم بالغ تبدیل شده بوند، از موش های نر نابارور، نوزادان سالمی را تولید کنند.
به گزارش  medicalxpress، مردان مبتلا به سندرم کلاین فلتر(XXY) و سندرم Y‌دوبل(XYY)، دارای یک کروموزوم اضافی هستند که می تواند با تداخل در بلوغ اسپرم منجر به ناباروری شود. در این مطالعه محققین در ابتدا با استفاده از سلول های فیبروبلاست مشتق از موش های XXY و XYY، رده ای از سلول های بنیادی را تولید کردند. در ادامه آن ها این سلول های بنیادی را به موش پیوند کرده و با تزریق کوکتیلی از مواد شیمیایی به بیضه موش ها، منجر به تمایز این سلول ها به سلول های اسپرمی شدند. موشی که پیش از این به صورت ژنتیکی نابارور بود، اینک قادر به داشتن نوزادان سالم است. مطالعات مقدماتی نیز نشان داد، سلول های بنیادی تولید شده از فیبروبلاست مردان مبتلا به سندرم کلاین فلتر، کروموزوم جنسی اضافی را ندارد.

در حال حاضر روش موثری برای تولید اسپرم های بالغ در خارج از بدن وجود ندارد. کاهش خطر تشکیل تومور یا کشف راهی برای تولید اسپرم بالغ در شرایط آزمایشگاهی می تواند راه را برای استفاده از چنین روش هایی در انسان هموار سازد.