ظرف سه سال گذشته، از سپتامبر 2014، هشت کودک در دنیا متولد شده اند که مادر آن ها بعد از پیوند رحمی توانایی بچه دار شدن شان را بازیابی کرده بودند.


به گزارش  medicalxpress، ناباروری های رحمی، نوعی از ناباروری های زنان است که تا مدتی پیش درمان و راه حلی برای آن ها وجود نداشته باشد. آمارها نشان می دهد که بیش از 200000 خانم در سراسر اروپا به ناباروری های رحمی مبتلا هستند. اولین پیوند با استفاده از یک رحم اهدایی در سال 2000 در عربستان انجام پذیرفت اما مدتی بعد از آن پزشکان ناچار به برداشتن آن شدند. در 2011، پیوندی دیگری در ترکیه صورت گرفت که فرد اهدا کننده دچار مرگ مغزی شده بود که فرد گیرنده چندین باروری ناموفق داشت. تا این که بالاخره در 2011 یک پیوند دیگر در آکادمی Sahlgrenska صورت گرفت که فرد گیرنده توانست در سال 2014 اولین فرزند را بدنیا بیاورد و از آن زمان تاکنون تولدهای دیگری نیز در زنانی که متحمل پیوند رحمی شده اند ثبت شده است. وقتی اولین نوزاد بدین ترتیب بدنیا آمد، توجه زیادی را در سطح جهانی به خود جلب کرد اما اینک با تولد نوزادان هفتم و هشتم این موفقیت دیگر سر و صدای قبل را ندارد و چیز عجیبی محسوب نمی شود. حتی یکی از مادرانی که پیش از این به لطف پیوند رحمی اولین فرزندش را بدنیا آورده بود اینک برای بار دوم باردار شده است.

در حال حاضر، پیوندهای رحمی به عنوان یک فیلد در حال رشد محققین را برآن داشته است که به دنبال یافتن راهی برای بهبود این روش ها باشند.در پروژه ای جدید، محققین در دانشگاه گوتنبرگ روی جراحی هایی فوکوس کرده اند که به کمک روبات ها صورت می گیرد. هدف از کمک گرفتن از این ربات ها مدیریت کردن آسانتر چالش هایی جراحی هایی است که درون لگن و پیرامون روده بزرگ انجام می گیرد. تکنولوژی پایه مورد استفاده در این روش با آن چه در مورد جراحی سرطان سرویکس انجام می گیرد یکسان است. به کمک این ربات ها، جراحی سریع تر اتفاق افتاده و بیمار نیز زودتر به خانه بر می گردد.