25 جولای امسال، اولین کودک به دنیا آمده توسط روش IVF یعنی لوئیس جوی برون، 40 ساله می شود. بدین ترتیب از زمان ظهور روش IVF برای درمان ناباروری در انسان 40 سال می گذرد. این روش یکی از توانمند ترین روش ها

و پر استفاده ترین روش ها تبدیل شد و بعد از 40 سال و پیشرفت گسترده در علوم زیست شناسی تولید مثل همچنان شاهد این هستیم که روش IVF برای درمان ناباروری به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد و روز به روز بر توانمندی این روش افزوده شده است. 

روش درمانی IVF در طی این سالها توانسته علاوه بر اینکه زوج های نابارور را به باروری برساند، بلکه از رخداد بسیاری از بیماری های ژنتیکی موروژی جلوگیری کند. همچنین وجود چنین روشی باعث شده بیماران سرطانی بدون نگرانی از ناباروری از روش های درمانی مختص بیماری خود استفاده کنند در حالی که پیش از انجام شیمی درمانی سلول های اسپرم یا تخمک خود را جهت باروری در مراکز IVF ذخیره سازی نموده اند.

با افزایش نرخ ناباروری که حاصل تغییر سبک زندگی مردم در سراسر جهان است، روش های کمک درمانی و درمانی ناباروری از جمله IVF و کلینیک های مربوط به این روش ها در جهان رو به گسترش بوده و بازده این روش هر روزه رو به بهبود است. 

البته همواره پیشنهاد مرکز باروری و ناباروری پیام به تمامی هموطنان عزیز،  اصلاح سبک زندگی از جمله تغذیه، ورزش، دوری از استرس و اقدام به ازدواج و بارداری در سنین مناسب و در نتیجه باروری به صورت طبیعی می باشد.