به گزارش medicalxpress، آمارهای بدست آمده در سال 2016 حاکی از آن است که 65 درصد از خانم های سن 13 تا 17 سال حداقل یک بار واکسن HPV را دریافت نموده اند در حالی که 88 درصد از افراد واکسن سه گانه را دریافت نمودند.

زمانی که مطالعات آماری برای واکسن HPV انجام شد مشاهده گردید از میان افرادی که برای اولین بار این واکسن را دریافت نموده اند تنها 5/49 درصد یادآور آن را دریافت نموده اند. تفکر عموم بر ابن است که این واکسن باعث ناباروری می شود و این یکی از دلایل استفاده ی کم مردم از واکسنHPV است علاوه بر این، گزارش های حاکی از یائسگی زودرس پس از دریافت واکسن HPV توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب نمود. اما این گزارشات براساس یافته های بدست آمده از تعداد کمی از نمونه های جدا شده بوده است. برای روشن شدن این موضوع بر روی 200000 خانم جوان تحقیقاتی صورت گرفت، یافت شد احتمال افزایش ریسک ابتلا به نارسایی اولیه ی تخمدان پس از دریافت واکسنHPV و یا سایر واکسن ها وجود ندارد. مطالعه ای در سال 2006 صورت گرفت که هدف از آن یافتن احتمال ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان(POI) پس از دریافت واکسن HPV بود. این  مطالعه از سال 2006 تا 2014 ادامه یافت. تعدادی از خانم های تحت مطالعه واکسن سه گانه، تعدادی واکسن آنفولانزا، تعدادی واکسن HPV و تعدادی نیز واکسن مننژیت را دریافت نمودند. در میان بیمارانی که واکسن HPVدریافت نموده بودند تنها یک نفر به بیماری نارسایی زودرس تخمدان بعد از دریافت واکسن HPV مبتلا شد. اگر واکسن  HPVبیماری زا بود بیش از یک نفر به این بیماری مبتلا می شد.

سلامت واکسن هایی که برای بزرگسالان استفاده می شود بسیار مهم است علاوه بر این برای پدر و مادرها توانایی باروری پس از دریافت این واکسن ها نیز اهمیت بسیاری دارد. با توجه به مطالعاتی که صورت گرفت مشخص شد واکسن HPV و سایر واکسن هایی که برای بزرگسالان مورد استفاده قرار می گیرد هیچ تاثیر منفی ای بر روی توان باروری زنان جوان ندارند.