هر زن جوان، طي هر ماه،‌ فقط 6 روز فرصت و امكان باردار شدن دارد. اين دوره كه آن را «دوره باروري ماهانه» مي‌نامند، از 5 روز قبل از تخمك‌گذاري زن تا يك روز بعد از تخمك‌گذاري است. اين به‌خاطر اين است كه سلول‌هاي جنسي كه مي‌توانند تا 100 ساعت در بدن زن زنده بمانند بايد به قسمت بالايي لوله‌هاي فالوپين- جايي كه تخمك از تخمدان‌ها آزاد مي‌شود- برسند.

بنابراين، احتمال بارداري زماني كه مقاربت قبل از تخمك‌گذاري باشد بيشتر است تا زماني كه مقاربت بعد از تخمك‌گذاري باشد. توصيه متخصصان زنان و زايمان اين است كه زوجي كه مي‌خواهند بچه‌دار شوند، بهتر است در تمام روزهاي موسوم به «دوره‌هاي باروري ماهانه» مقاربت داشته باشند.

شايد اين سوال پيش بيايد كه زنان بايد از كجا بفهمند كه زمان تخمك‌گذاري ماهانه‌شان چه موقع است بهتر است اين را بدانيد كه حتي اگر دوره‌هاي ماهانه شما هرماه منظم و 27 روزه باشد، قطعا نمي‌توان گفت كه وسط اين 27 روز زمان تخمك‌گذاري شماست. در داروخانه‌ها كيت‌هايي وجود دارد كه مي‌توانند مشخص كنند كه زمان تخمك‌گذاري يك زن چه موقع است اما با اين كيت‌ها شما چندروز قبل از تخمك‌گذاري را كه همان‌‌طور كه گفتيم در باروري بسيار مهم هستند را از دست مي‌دهيد. دكتر جرج يارسن از موسسه زنان و زايمان سنت جيمز در لندن مي‌گويد:‌ «اگر روز شروع دوره ماهانه را روز اول دوره هر زن بدانيم براي بارور شدن بهتر است كه از روز هشتم تا نوزدهم هر دوره، مقاربت داشته باشيد تا احتمال باروري‌تان بالا برود.