این هفته کتاب جالب و جذابی را در مورد رحم جایگزین به شما معرفی خواهیم کرد. فرایند رحم جایگزین یکی از راه های درمان ناباروری است که باعث می شود زوج هایی صاحب فرزند شوند که پیش از این به هیچ عنوان قادر به فرزند آوری نبوده اند. اما رحم جایگزین از لحاظ فقهی و حقوقی ابعاد گسترده ای دارد که کتاب رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی به این مطلب به صورت گسترده پرداخته است.

این کتاب توسط تکتم باقری نصب نگارش شده و توسط انتشارات جنگل منتشر شده است. البته این کتاب در سال 91 منتشر شده و برخی موارد مطرح شده در این کتاب از نظر زمانی به روز رسانی شده اند اما کلیت مطالب کتاب قابل بحث و ارزنده برای مطالعه خواهد بود. 

در روز های آینده سعی خواهد شد مقالات علمی به روز تری به زبان فارسی در مورد مباحث حقوقی رحم جایگزین مطرح شده و تا به نگرانی کسانی که قصد استفاده از این روش را برای درمان ناباروری خود دارند پاسخ خوبی داده شود.