به گزارش medicalxpress، مطالعه ای جدید به ارزیابی اثر سرب موجود در آب، هوا و خاک روی باروری پرداخته است و نشان داده است که این فلز می تواند اثراتی روی باروری زنان و مردان بگذارد. این اولین مطالعه ای است که شواهدی را در مورد ارتباط بین قرار گرفتن در معرض سرب و نرخ ناباروری ارائه کرده است.

به گفته محققین این مطالعه در دانشگاه کارنیژ ملون، در سال های اخیر بیشتر فوکوس ها روی آلودگی سرب موجود در آب های آشامیدنی یا قرار گرفتن در معرض سرب موجود در رنگ ها بوده است و این در حالی است که وجود سرب در هوای اطراف و هم چنین خاک نیز می تواند اثر قابل توجهی روی سلامت افراد بگذارد. سرب یک مواد سمی محیطی و نامطلوب است و این مطالعه نشان داده است که قرار گرفتن در معرض سرب می تواند منجر به کاهش نرخ باروری در زنانی باشد که در سن بچه دار شدن قرار دادند(15 تا 44 سال). در سال های 1978 تا 1988 بود که کاهش سرب موجود در هوا به دلیل قانون هایی مانند Clean Air Act منجر به افزایش شدید نرخ باروری شد، ولی در اوایل قرن 21 به علت وجود سرب در خاک های سطحی مجددا نرخ باروری کاهش یافت. از ان جایی که باروری و ناباروری ارتباط مستقیمی با فعالیت های اقتصادی دارد، فاکتورهایی که باروری را کاهش دهند می توانند نگرانی های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی شدیدی را ایجاد کنند.