تهران، بلوار آیت الله کاشانی، بلوار ابوذر، بیمارستان پیامبران، مرکز IVF   

 ۰۲۱۴۸۹۹۴۷۷۵

 

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۸ الی ۱۴ ، پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲

به گزارش medicalxpress، یافته های این مطالعه نشان داده است که ویتامین D ممکن است نقشی محافظتی در بارداری داشته باشد. پیش از این مطالعات اندکی اشاره داشته اند که زنانی که قبل از لقاح آزمایشگاهی(IVF) دارای سطوح بالای ویتامین D بوده اند، نرخ موفقیت بارداری و زایمان بیشتری در مقایسه با زنان دچار نقصان ویتامین D بوده اند. در مطالعه ای محققین سعی داشتند داده های جمع آوری شده از اثرات آسپیرین روی بارداری و تولید مثل را ارزیابی کنند و دریابند که آیا مصرف روزانه دوز پایین آسپیرین(81 میلی گرم) می تواند مانع از سقط جنین در زنانی بشود که پیش از این نیز سابقه سقط داشته اند یا خیر. در این میان سطح ویتامین D خون نیز برای 1200 زن قبل از بارداری و در هفته هشتم بارداری تست شد. محققین تعیین کردند که سطح ویتامین D کمتر از 30 نانوگرم در هر میلی لیتر ناکافی است.

زنانی که قبل از بارداری سطح غلظت ویتامین D کافی داشتند، احتمال باردار شدن شان 10 درصد و احتمال تولد زنده فرزند برای شان 15 درصد بیش از زنانی بود که دچار کمبود ویتامین D بودند. در بین زنانی که باردار شدند، هر 10 نانوگرم در میلی لیتر افزایش ویتامین D قبل از بارداری، نرخ سقط جنین را در آن ها تا 12 درصد کاهش می دهد. سطح ویتامین D در هفته هشتم بارداری با سقط جنین ارتباطی نداشت. با وجود رسیدن به این داده ها، این که مصرف ویتامین D بوسیله مادران شانس باروری شان را افزایش و احتمال سقط جنین شان را کاهش می دهد به مطالعات بیشتری نیازمند است.