تحقیقات نشان داده است که احتمال باروری در مردانی که دچار افسردگی هستند  پایین تر از افراد عادی است.

این تحقیق اطلاعات پژوهشی از 1600 زوج در معرض درمان ناباروری را در 6 کلینیک مختلف در آمریکا مورد بررسی قرار داده و فاکتور هایی مانند سن، مصرف سیگار و شرایط روحی روانی افرادی را که مورد درمان با IVF بودند مورد بررسی قرار داده است. 34 مرد در این تحقیق دچار افسردگی بودند که در این افراد 60 درصد کمتر از سایر افراد نرخ باروری مشاهده شد. 

در مقابل زنانی که دچار افسردگی بوده و داروهای ضد افسردگی مصرف نکرده بودند از نظر آماری تفاوتی با افراد عادی در باروری و تولد فرزند نداشتند اما زنانی که داروهای ضد افسردگی مصرف می کردند در معرض سقط جنین قرار داشتند. 

پژوهشگران اینگونه موضوع را توضیح می دهند که افسردگی در مردان می تواند مشکلاتی در در فرایند جنسی و مشکلات نعوذ و یا کاهش کیفیت اسپرم برای فرد ایجاد کند اما در این تحقیق در مورد تاثیر داروهای ضد افسردگی بر روی مردان مطالعه نشده است.

محققان بر این عقیده اند بررسی روابط بین افسردگی و ناباروری می تواند در تاثیر روانشناسی بر ناباروری و تصمیمات روانشناس در نحوه درمان فرد دچار ناباروری تاثیر گذار باشد.