به نوشته بیونیوز، احتمال بروز مشکلات مادرزادی در کودکانی که پدر مسن دارند بیشتر است.

در یک تحقیق بر روی بیش از 70000 تولد، که در مجله Human reproduction چاپ شد، اعلام شد که ریسک سندرم داون و مشکلات ژنتیکی کودک در فرزند مردانی که بالاتر از 35 سال سن دارند بیشتر می شود. این اتفاق می تواند به علت جهش ژنتیکی در اسپرم بر اثر تغییر شرایط بیولوژیک و یا شرایط محیطی باشد.

مشخص شده است که میزان خطای ژنتیکی در  سلول های تولید کننده اسپرم با افزایش سن بالا می رود و محققان  بیان کرده اند که رابطه معنی داری بین افزایش سن پدر و برخی بیماری های ژنتیکی وجود دارد. به هر حال اثرات مشخص شده افزایش سن مادر بر روی ژنتیک کودک و مطالعات زیادی که بر روی این موضوع انجام شده، به نوعی مانع تلاش های محققان در بررسی اثرات سن پدر بر این موضوع شده است اما در یک مطالعه در کودکان متولد شده در سال 1980 تا 1996 در دانمارک از مادرانی 20 تا 29 ساله با پدرانی با سنین متغیر، امکان مطالعه تاثیر سن پدر بر ژنتیک کودکان فراهم شد.

این مطالعه نشان داد که الزاما بالا رفتن سن باعث بروز سندرم های ژنتیکی نمی شود اما روابط مشخصی از پدران پیر و  کودکان با مشکلات ژنتیکی از جمله سندرم داون و یا کام شکاف دار مشاهده شد. در مقابل  در پدران 20 تا 29 ساله نسبت به پدران مسن  احتمال تولد نوزاد با نقص ژنتیکی 15 درصد  بیشتر از پدران بالای 35 سال بوده و این رقم در مورد پدران بالاتر از 40 سال به 30 تا 40 درصد می رسد.

در پدران بالاتر از 50 سال تا 3 برابر ( 300درصد ) بیشتر از پدران زیر 30 سال احتمال تولد نوزاد با نقص ژنتیکی مشاهده شد.

ترجمه ای اقتباسی از بیونیوز