این بار اطمینان دارید که باردار هستی اما تست بارداری به شما نتیجه متفاوتی را نشان می دهد. به حس خود اطمینان می کنید یا تست بارداری ؟

تست های بارداری ممکن است گاهی اوقات به اشتباه به شما نتیجه منفی بدهند. نتیجه منفی کاذب یا false negative یکی از مشکلات رایج در این تست ها است. اگرچه مثبت کاذب نیز در این تست ها گزارش شده اما به اندازه منفی کاذب رایج نیست. 

4 دلیلی که می تواند منجر به نتیجه منفی کاذب شود عبارتند از :

1- به اندازه کافی هورمون HCG برای تشخیص تولید نشده

هورمون بتا HCG که اولین نشانه بارداری شماست از روز اول بارداری شروع به ترشح کرده و کم کم میزان آن بالا می رود. اگر شما خیلی زود تصمیم به انجام تست بارداری بگیرید ممکن است مقادیر کم این هورمون قابل تشخیص توسط تست های ادراری نباشد.  بعضی از خانم ها نیز میزان افزایش تولید هورمون آنها نسبت به سایرین کندتر است و این می تواند در آنها مزید علت شود. اما نگران نباشید. این هورمون در اوایل بارداری به سرعت بالا می رود، پس شما یکی دو روز بعد با دادن تست مجدد می توانید نتیجه مثبت را مشاهده کنید و یا با مراجعه به آزمایشگاه با آزمایش خون به سادگی مقادیر کم هورمون بتا HCG را نیز می توانید جستجو کنید.

2- شما تست را زود انجام داده اید

بارداری از زمان مشخص بعد از تخمک گذاری شروع می شود. برای برخی از افراد تخمک گذاری دیرتر از دیگران صورت میگیرد پس با تاخیر قاعدگی شما نباید انتظار داشته باشید تست بارداری شما به سرعت جواب مثبت به شما بدهد.

3- ممکن است نوار تست شما خراب باشد

هر نوار تست بارداری دو خط دارد که یک خط آن در هر دو حالت بارداری یا عدم بارداری قرمز می شود. این نوار، نوار تست شماست. در صورتی که این خط قرمز را مشاهده نکردید، به دنبال خط دوم نباشید، تست شما خراب است و بایستی نوار تست دیگری را امتحان کنید.

4-ادرار شما رقیق است

در بین روز ممکن است شما ترکیبات مدر مانند قهوه مصرف کرده باشید که منجر به تکرر ادرار در شما شود. در این وضعیت ادرار شما رقیق است و تست بارداری در این وضعیت نمیتواند نتیجه درستی به شما اعلام کند